Çalışma Arkadaşı Arıyoruz

Aşağıda detaylı görev tanımı ve aranan özellikleri belirtilen tam zamanlı Mali ve İdari Koordinator pozisyonuna başvuru için detaylı CV ve niyet mektuplarınızı, 31 Ocak 2022 saat 18:00’e kadar [email protected] adresine gönderebilirsiniz.

Görev Tanımı 

· Kurum ve projelerin harcama tablolarının tutulması ve muhasebe kayıtlarıyla denkliğinin kontrol edilmesi,

· Yıllık tahminî bütçenin hazırlanması, gerekli mali analizlerin yapılması ve raporlanması,

· Yapısal fonların takibinin yapılması ve  finansal raporlarının hazırlanması,

· Proje başvuru bütçelerinin ve fon kuruluşlarına sunulan finansal raporların hazırlanmasında proje yöneticilerine destek verilmesi,

· Hizmet alımları için sözleşmelerin hazırlanması, muhasebe kayıtlarının ve ödemelerinin takip edilmesi,

· Personel işlerinin takibi (İş sözleşmelerinin hazırlanması, yıllık izinlerin takibi),

· Yasal evrakların arşivlenmesi (Başvurular, sözleşmeler, raporlar)

· Mali işlerle ilgili kurallar, prosedürler ve süreçlerle ilgili çalışanların yönlendirilmesi ve bilgilendirilmesi,

· Yıllık ve proje bazlı denetimlerde ilgili mali ve idari kayıtların, resmî belgelerin denetçilere sunulması, denetim süresince denetçilere bilgi akışının sağlanması.

Aranan Nitelikler

· Sivil toplum kuruluşlarında benzer pozisyonda en az 5 yıl deneyimli olmak ya da diğer sektörlerde finans departmanında en az 5 yıl deneyimin ardından sivil toplum alanında çalışmaya ilgi duymak,

· İyi düzeyde Microsoft Office programları kullanmak,

· Projelerde çalışma deneyimine sahip olmak, bütçe ve finansal rapor hazırlayabilmek,

· Raporlama ve dokümantasyon konusunda deneyimli olmak,

· Dikkatli çalışma, detaylara özen gösterme ve analitik düşünme becerisine sahip olmak,

· Sonuç ve çözüm odaklı olmak,

· İngilizce iletişim, yazma ve konuşma becerisine sahip olmak,

· İletişim ve takım çalışması becerilerine sahip olmak,

· İstanbul’da ikamet etmek.