Anadolu Kültür

2002 yılında sanatın değişik alanlarından, iş dünyasından ve sivil toplumdan kişilerin, kültür ve sanatın İstanbul dışındaki şehirlerde üretilmesi ve izlenmesini desteklemek için bir araya gelmesiyle, kâr amacı gütmeyen bir kültür kurumu olarak kurulan Anadolu Kültür, sanatın paylaşılmasıyla karşılıklı anlayış ve duyarlılık gelişebileceğine, bölgesel farklılıkların ve önyargıların aşılabileceğine, kültürel hayatla birlikte vatandaşlık, kimlik ve aidiyet gibi kavramların tartışılacağına ve bu eksende oluşacak tartışmaların toplumsal uzlaşmaya katkı sağlayacağına inanarak çalışmalarını sürdürüyor.

Anadolu Kültür’ün vizyonu, kültürel çeşitliliğin çatışma unsuru değil zenginlik olarak algılandığı, önyargılardan arınmış, farklılıklarla beslenen ve zenginleşen bir toplum hayalidir. Anadolu Kültür, kültür ve sanatı paylaşarak, yerel inisiyatifleri destekleyerek, kültürel çeşitliliği ve kültürel hakları vurgulayarak, bölgelerarası işbirliklerini güçlendirerek farklı etnik, dinsel, bölgesel gruplar arasında köprüler kurmayı hedefliyor.

EKİBİMİZ

  • Yönetim Kurulu
  • İstanbul Ofisi
  • Diyarbakır Sanat Merkezi
  • Depo

Mehmet Osman Kavala

YÖNETİM KURULU BAŞKANI

Asena Günal

ÜYE

Aslı Çetinkaya

ÜYE

Asena Günal

DİREKTÖR

Aysu Arıcan

Beril Sönmez

Ekin Su Birinci

Arican Paker

Tolga Güleç

Mustafa Akçaöz

Latife Uluçınar

Mukadder Ezel Yılmaz

Gizem Bayıksel

Taaralp Akar

Hüsniye Ateş

MUHASEBE SORUMLUSU

Övgü Gökçe

DANIŞMAN

Bilge Işık

DİREKTÖR

Aslı Çetinkaya

Mert Sarısu

Marina Papazyan

Turan Tayar

MEKÂN VE TEKNİK İŞLER SORUMLUSU
Anadolu Kültür’e sağladıkları kurumsal destek için Civil Rights Defenders, Foundation for Arts Initiatives, Sigrid Rausing Trust ve Stiftung Mercator’a
teşekkür ederiz.