Hep Beraber, Pilot Projeler Atölyesini Essen'de gerçekleştirdi!

18-21 Ocak'ta Essen'de gerçekleşen atölyede, ürün geliştirme ve pilot dönemin farklı aşamalarında olan 6 çalışma grubu materyallerini diğer katılımcılarla paylaştı; katılımcılar ürünleri hep beraber deneyimlediler. İnteraktif yöntemlerle yazılı ve sözlü geri bildirim toplayan gruplar, çalışmalarına hangi geri bildirimleri, nasıl entegre edeceklerini kendi oturumlarında tartıştılar. Önümüzdeki pilot uygulama dönemi için birbirlerine uygulama önerileri ve mekanları sunarak, Haziran 2019'da paylaşılacak bu ürünler için proje ağını genişletme ve paylaşım imkanlarını çoğaltma şansı buldular.

Atölyenin ilk gününde, sunumlara geçmeden önce tüm çalışma grupları kendi içlerinde toplanarak, nasıl bir sunum yapacakları ve materyallerinin hangi ögesine geri bildirim almak isteyecekleri gibi sorulara cevap aradığı bir oturum gerçekleştirildi.

Atölyenin ilk gününde sunumlarını gerçekleştirenler, Maksi Oyun, Melodi Ol ve Kapsayıcı Mekanlar grupları oldu.

Maksi Oyun grubu, sözel sununumunun ardından, materyalinin katılımcılardan gönüllü olan 16 kişiyi iki gruba bölerek, aynı anda sekizer katılımcı tarafından uygulanmasını sağladı. Uygulamanın ardından toplu bir geri bildirim oturumda deneyimler grupla paylaşıldı.

Kapsayıcı Mekanlar grubu sunumunlarından sonra, materyali için tüm katılımcılardan 15 dakika içerisinde herhangi bir bölümü okumalarını ve "Dil", "Beklenti/Amaç" ve "Hedef Grup" konularına odaklı geri bildirim vermelerini talep etti. Okuma yapıldıktan sonraki oturumda grup, katılımcılardan gelen geri bildirimlerini toplama fırsatı buldu.

Melodi Ol grubu, materyalini önce sözel sunum ile daha sonra projeksiyon vasıtasıyla sundu. Sunumlardan sonra grup, öğretici videodaki talimatlar doğrultusunda, materyalin vücut perküsyonu içeren kısmını, yine kendi ürettikleri altı melodiden biri olan "Drops" ile uygulamaya koyuldular, bütün katılımcılarla deneyimlenen bu uygulama yaklaşık 20 dakika sürdü. Uygulamanın ardından grup, bütün katılımcıların yer aldığı çemberde geri bildirimleri toplama fırsatı buldu.

Atölyenin ikinci gününde sunumlarını gerçekleştirenler, Çok Dilli Hafıza Oyunu, Dans Umrumda ve Birlikte Sanat grupları oldu.

Çok Dilli Hafıza Oyunu grubu, materyalini sözel olarak sunmasının ardından, katılımcıları iki farklı odaya ayırıp oyunun bütün versiyonlarının (farklı uygulama biçimlerinin) uygulanmasını sağladı. Oyunun bütün katılımcılar tarafından tecrübe edilmesinden sonra toplu bir geri bildirim oturumda deneyimler grupla paylaşıldı.

Birlikte Sanat grubu, materyalinin içeriğinde yer alacak aktivite kartlarını ve diğer ögeleri sözel olarak sunduktan sonra, müzik/ses aktivitesi olarak adlandırdıkları etkinliği gruptan gönüllü 10 katılımcı ile uyguladılar. Birlikte Sanat, katılımcılardan kutunun içerisinde ne eksik ve ne eklenebilir gibi konulara odaklı geri bildirim talep etti. Uygulamadan sonraki oturumda grup, katılımcılardan gelen geri bildirimlerini toplama fırsatı buldu.

Dans Umurumda grubu, materyalini önce sözel sunum ile daha sonra projeksiyon vasıtasıyla sundu. Sunumdan sonra grup, öğretici video materyalindeki talimatlar doğrultusunda ilk hedeflediği dans olan "Bagiye'yi" uygulamaya koyuldu, bütün katılımcılarla deneyimlenen bu uygulama yaklaşık 15 dakika sürdü. Uygulamanın ardından grup, bütün katılımcıların yer aldığı çemberde geri bildirimleri toplama fırsatı buldu.

Bütün gruplar sunumlarını gerçekleştirdikten sonra, grupların pilot dönemi için birbirlerine uygulama ve mekan önerecekleri oturuma geçildi. Bu oturumda grubunu temsilen 1 ve ya 2 kişi aynı masada kalarak, diğer grup üyelerinin masaları dolaşıp gruplara öneri ve pilot mekan sunmalarına olanak sağladı. Yaklaşık 1 saat süren oturum sonucunda katılımcılar, bu materyaller için proje ağını genişletme ve paylaşım imkanlarını çoğaltma şansı buldular.

Üçüncü ve atölyenin son gününün sabah oturumda, proje ekibi tarafından, projenin önümüzdeki aylarda açılması hedeflenen web-sitesi hakkında görsel bir sunum ve kişisel verilerin korunma kanunu ile ilgili yasal bilgilendirmeler yapıldı. Öğleden sonra ise, katılımcılar için düzenlenen kültür etkinliğinde, Essen'de bulunan ve UNESCO Dünya Mirasında yer alan Zeche Zollverein Kömür Madeni Endüstriyel Kompleksi'ne ziyaret gerçekleştirildi.