Şubat 2016–Ekim 2019

Çocuk Çalışmaları İçin Destek Programı

Çocuk Çalışmaları İçin Destek Programı 2016'da, Batman, Diyarbakır, Hakkari, Mardin, Şırnak ve Van'da çocuklara yönelik psikososyal destek çalışmaları yürüten sanatçı, öğretmen/eğitmen, psikolog, aktivist ve sivil toplum çalışanlarını desteklemek amacıyla başladı.

Program eğitmen eğitimi ve küçük hibe olmak üzere iki temel faaliyet kapsamında yürütülüyor. 
Eğitmen Eğitimi

Çocuklarla psikososyal destek çalışmaları yürüten kişileri ve kurumları psikososyal destek çalışmalarına özgün psikolojik pedagojik yaklaşımlar ve sanat atölyeleriyle desteklemeyi hedefleyen eğitmen eğitimi, bir genel eğitim ve altı sanat atölyesinden oluşuyor.

Risk Altındaki Çocuklarla Çalışma Metodolojisi ana başlığında yürütülen genel eğitim kapsamında, risk altındaki çocuklarla psikososyal destek çalışmaları ile sanat faaliyetlerinin iyileştirici etkileri ve çocuğun insan hakları çerçevesinde beş gün süren teorik ve uygulamalı eğitimler yapıldı. 25-30 Ağustos 2018 tarihlerinde İzmir Aliağa'da Afacan Gençlik Evi'nde gerçekleştirilen genel eğitimi takiben Diyarbakır'da gerçekleştirilen sanat atölyeleri ise dört ay sürdü. Önce Çocuklar Derneği ve Amed Şehir Tiyatrosu'nda gerçekleşen sanat atölyelerinde katılımcıların ihtiyaçlarına yönelik olarak fotoğraf, müzik-ritim, plastik sanatlar, oyuncak-oyun, masal anlatıcılığı ve yaratıcı drama alanlarında yoğunlaştırılmış atölyeler yapıldı. Son olarak katılımcılar eğitmenlerin de desteğiyle kendi projelerini hazırlayıp, çocuklarla çalışmaya başladılar.

Teorik ve uygulamalı olarak yaklaşık 6 ay süren eğitmen eğitimine proje şehirlerinden 47 kişi katıldı.
Küçük Hibe

Çocuklarla psikososyal destek odaklı kültür sanat çalışmalarına finansal destek sağlamayı hedefleyen küçük hibe çerçevesinde, her ay dört-altı projeye, malzeme (resim defteri, boyalar vb.) ve ulaşım giderleri için maksimum 2.000 TL küçük hibe sağlanıyor. Anadolu Kültür'ün proje ekibi tarafından proje başvurusu hazırlama, yürütme, iletişim, raporlama, arşivleme gibi süreçler için danışmanlık desteği de veriliyor. Ayrıca iyi örneklerin diğer bölgelerde de uygulanabilmesine yönelik yöntemler geliştirmek üzere proje ekipleri arasında bir iletişim ağı sağlanıyor.

Başvurular Anadolu Kültür'den temsilcilerin yanı sıra sivil toplumdan konuyla ilgili uzmanlardan oluşan bir kurul tarafından, her ayın ilk haftası değerlendiriliyor ve her ayın 15'inde sonuçlar bildiriliyor.

2016'da başlayan Çocuk Çalışmaları İçin Destek Programı kapsamında bugüne kadar 70 proje desteklendi; proje çerçevesinde yapılan etkinlik ve atölyelerden 2.650 çocuk faydalandı.
Çocuk Çalışmaları İçin Destek Programı, Umverteilen Vakfı desteği ve Kompetenz ortaklığıyla Anadolu Kültür tarafından yürütülüyor. Program, Diyarbakır'dan DİSA (Diyarbakır Siyasal ve Sosyal Araştırmalar Enstitüsü), Önce Çocuklar Derneği ve Amed Şehir Tiyatrosu, İstanbul'dan SKYGD (Sosyal Kültürel Yaşamı Geliştirme Derneği) ve Bilgi Üniversitesi ÇOÇA (Çocuk Çalışmaları Birimi) ile Ankara'dan Gündem Çocuk'un içerik ve lojistik katkılarıyla gerçekleştiriliyor.