2007-2009

Haymatloz: Özgürlüğe Giden Yol

1933 yılı ve sonrasında Nazi iktidarının politikaları sonucunda ülkelerini terk ederek Türkiye’ye gelen Alman biliminsanlarını konu edinen Haymatloz adlı sergide Ernst Reuter, Paul Hindemith, Alfred Braun, Ruth Sello, Robert Anhegger, Walter Ruben, Ernst Praetorius, Rudolf Belling, Carl Ebert, Margarete Schütte-Lihotzky, Julius Stern, Bruno Taut, Hans Bodlaender, Eduard Zuckmayer, Georg Tabori, Alfred Joachim Fischer, Clemens Holzmeister, Martin Wagner, Gustov Oelsner, Erna Eckstein ve Ernst Engelberg’in Almanya ve Türkiye’deki yaşantılarına ilişkin kendi yazıları ve sözlerinin yanı sıra, bu kişilerin yaşam öyküleri de fotoğraflarla belgeleniyor.

Haymatloz: Özgürlüğe Giden Yol Sergisi, Goethe Enstitüsü ve Milli Reasürans Sanat Galerisi tarafından düzenlendi, Verein Aktives Museum ve Türk-Alman İşadamları Kültür Vakfı tarafından desteklendi.
Sergi Programı

12 Eylül - 5 Ekim 2007, Akdeniz Üniversitesi, Antalya
1 - 30 Kasım 2007, Ege Üniversitesi, İzmir
6 - 28 Aralık 2007, Muğla Üniversitesi, Muğla
1 - 26 Mart 2008, Yalova Belediyesi Sergi Salonu, Yalova
9 - 20 Nisan 2008, Trakya Üniversitesi, Edirne
25 Nisan - 5 Mayıs 2008, Mersin Üniversitesi, Mersin
9 Mayıs - 6 Haziran 2008, Marmara Üniversitesi, İstanbul
13 - 24 Ekim 2008, Maltepe Üniversitesi, İstanbul
16 - 27 Şubat 2009, Çukurova Üniversitesi, Adana
9 - 30 Mart 2009, Mustafa Kemal Üniversitesi, Antakya