Hep Beraber II projesi açılışını gerçekleştirdi

“Mülteci Desteği Alanında Almanya-Türkiye Ortaklık İnisiyatifi”, HEP BERABER Projesi, 1-2 Aralık 2019'da ikinci döneminin açılışını İstanbul'da gerçekleştirdi. Mülteci desteği alanında bir ilki gerçekleştirerek çok farklı kurumları yaratıcı içerikler üretmek üzere bir araya getirdiğimiz HEP BERABER  projesi yeni döneminde 16 yeni kurumla yolculuğuna devam ediyor!

Yine Stiftung Mercator desteğiyle süren projenin yürütücülüğünü Türkiye’de Anadolu Kültür, Almanya’da ise Institut DINX üstleniyor.

Son yıllarda Türkiye ve Almanya için en önemli ortak zeminlerden biri, sosyal içermeyi çeşitli boyutlarıyla genişleterek kapsayıcı toplumlar inşa etme motivasyonu ve çabası. Farklı aile dillerinden ve farklı sosyal kültürel yaşantılardan gelen çocuk ve gençlerin aynı yaşam ve öğrenme ortamlarında buluşuyor olmaları kapsayıcılık açısından her daim önemli soruları beraberinde getirmiştir. Ancak bugün, birlikte yaşam ve sosyal uyuma dair iyi işleyen bir ekosistem kurabilmeye dair ihtiyaç, her iki ülke için de her zamankinden daha fazla.

Bu nedenle HEP BERABER projesi, kapsayıcı öğrenme ve formel olmayan eğitim alanında çalışan kişi ve uzmanları yan yana getirerek, mültecilik ve göç geçmişi olan çocuk ve gençlerin kapsanmasına dair zorlukları ve olası çözüm yollarını akademisyenler, araştırmacılar, eğitimciler ve pedagoglarla beraber düşünmeyi amaçlıyor. Bu doğrultuda Türkiye ve Almanya’dan seçilecek olan katılımcı kurumlar, ortak ilgi ve uzmanlıkları etrafında gruplar oluşturarak saha ziyaretleri yapacak, kapsayıcılığa dair yenilikçi bir perspektifle Eğitmen Eğitimleri hazırlayacak. Her bir Eğitmen Eğitimi farklı ihtiyaçlara cevap verecek şekilde, bugün kapsayıcı bir yaşam alanı inşa etmenin önündeki farklı engelleri yaratıcı yöntemlerle aşmaya odaklanacak ve alanda çocuk ve gençlerle birebir çalışan uzmanları güçlendirecek.