CultureCIVIC Yapısal Destek Hibe Programı için İkinci Açık Çağrı

CultureCIVIC: Kültür Sanat Destek Programı 2022 yılındaki son açık çağrısını Yapısal Destek Hibe Programı için yapıyor. Kuruluşların bağımsız olarak faaliyetlerini sürdürmelerine katkı sağlamayı amaçlayan Program, kültür-sanat alanında projeler üreten kuruluşlara kapasite artışına yönelik konularda mali destek sağlıyor. Yapısal Destek Hibe Programı için 10 Ekim'de başlayan başvurular 14 Kasım 2022, Pazartesi günü saat 18.00'de sona erecek.


Yapısal Destek Hibe Programı


Yapısal Destek Hibe Programı, kültür-sanat buluşmaları için yenilenmiş mekânların sağlanması sonucunda daha geniş bir izleyici kitlesinin etkinliklere katılabilmesine katkı sağlamayı hedefliyor.

Program, her açık çağrısında, İstanbul, Ankara ve İzmir’den dört, diğer illerden dört olacak şekilde toplam sekiz başvuruya hibe desteği sağlıyor.

Programın hibe desteği sağladığı faaliyetler

• Dijital altyapı düzenlemesi
• Organizasyonun erişim ve faaliyet kapasitesini artırmak için uzmanların eğitimi ve görevlendirilmesi
• Proje alanlarının renovasyonu veya iyileştirilmesi
• Yeni alanların ve önemli teknik ekipmanın kurulması
• Kalıcı performans alanı (yerel tiyatro, galeri, sanat merkezi, profesyonel kapasite geliştirme amaçlı ekip çalışmalarının yapılabileceği alanlar) için kira desteği

olmak üzere beş başlıktan oluşuyor. Bu faaliyetlerin, organizasyonun sanatsal üretim, performans ve aktivite kapasitesinin artışına hizmet etmesi şartı aranıyor.

Sivil toplum kuruluşları, kolektifler ve inisiyatifler ile bireysel girişimler programa başvurabiliyor. Başvurmak isteyen kurumların kültür-sanat alanındaki iki yıllık, bireylerin ise beş yıllık faaliyetlerini belgelemeleri gerekiyor. Program, seçilen her proje için maksimum 12.500 avroya kadar hibe desteği sağlıyor.

Başvuruda bulunan projeler değerlendirilirken hak temelli faaliyetleri destekleyen; farklı etnik, dinî, dilsel geçmişe sahip aktörleri bir araya getiren; cinsiyet eşitliği, LGBTİ+ hakları, sosyal uyum, insan hakları, ifade özgürlüğü ve çocuk hakları gibi konulara odaklanan faaliyetlere öncelik veriliyor.

Başvurular, bu site üzerinden ulaşılabilen Başvuru Portalı üzerinden yapılıyor. Adaylar koşullarla ilgili detaylı bilgiye Başvuru Rehberi ve Sıkça Sorulan Sorular sayfalarından ulaşabilirler.
CultureCIVIC: Kültür Sanat Destek Programı

Goethe-Institut Istanbul, Anadolu Kültür, İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV), Institut français Türkiye ve Danimarka Kültür Enstitüsü Türkiye ofisi ortaklığında, Türkiye Hollanda Büyükelçiliği işbirliğiyle gerçekleşen bir Avrupa Birliği projesi olan CultureCIVIC: Kültür Sanat Destek Programı, Türkiye’nin farklı bölgelerinde sivil toplum çalışmaları ve kültür-sanat alanında diyaloğun, işbirliğinin ve iletişimin geliştirilmesine katkıda bulunmayı hedefliyor.

Büyükşehirlerin ötesine uzanarak Türkiye’nin dört bir yanındaki kişi ve kurumlara ulaşmayı hedefleyen proje kapsamında farklı ihtiyaçlara yönelik 4 ayrı hibe kategorisinde toplam 14 açık çağrı yapılarak Mart 2025’e kadar 200’ün üzerinde projeye destek verilecek.

CultureCIVIC: Kültür Sanat Destek Programı, kültürel diyalog ve toplumsal katılımı, ifade özgürlüğünü, demokratik süreçleri ve ayrımcılığa karşı çoğulculuğu teşvik eden projelere ve bireylere destek sağlıyor. Öncelikli hedefi ana kültürel merkezlerin ötesine uzanarak Türkiye’nin kültürel altyapısını yerel düzeyde ve tabana yayılan bir yaklaşımla güçlendirmek olan programdan; kültür-sanat alanında çalışan sivil toplum kuruluşları, inisiyatifler, sanatçılar, kâr amacı gütmeden proje üretmek isteyen tüm kişi, kurum ve girişimler yararlanabiliyor.

Projenin faaliyetleri, Hibe Programları ve Kapasite Geliştirme Programı olmak üzere birbirini tamamlayan iki ana eksende yürütülüyor.