Diyarbakır Hafızası'nda yeni sergi: Diyarbakır'ın doğasına hem yakından hem uzaktan bakmak

Diyarbakır’ı var eden doğal çevrenin bugünkü manzarasını anlamlandırabilmek için, bölgenin seçilmiş politikalar, doğayı öncelik olarak almayan tercihler ve hayatın akışını değiştiren toplumsal olaylar nedeniyle yaşadığı dönüşüme bakmak gerekiyor. Bitki ve hayvan zenginliğini de doğrudan tehdit eden bu dönüşümün en taze izleri son birkaç yüzyılda duruyor.

Diyarbakır Hafızası’nın yeni sergisi, Diyarbakır’ın doğasına hem yakından hem uzaktan bakmak, kentin ve bölgenin ekolojik tarihini, doğal çevresini, flora ve fauna zenginliğini konu alıyor.

Katkıda bulunan yazarlar: Prof. Dr. A. Selçuk Ertekin, Prof. Dr. Sabri Karadoğan, Yrd. Doç. Dr. Zozan Pehlivan, Prof. Dr. Erhan Ünlü, Zeki Fırat Yıldırım 
Sergi editörü: Pınar Öğünç 
Çeviri: Berivan Karatorak (Kürtçe), Nazım Dikbaş (İngilizce) 
Son okuma: Eren Ünal (Türkçe & İngilizce), Abdulsıttar Özmen (Kürtçe) 
Tasarım: Fika
 

Anadolu Kültür ile Diyarbakır Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Derneği ortaklığında yürütülen proje kapsamında geliştirilen Diyarbakır Hafızası’nda, kurulduğu yerde varlığını altı bin yıldır aralıksız sürdüren şehrin somut ve somut olmayan kültürel değerleri, çokkültürlü yapısı ve tarihi seçilmiş temalarla ele alınıyor.

Kente dair özel koleksiyonlarda bulunan belgeleri Diyarbakır Hafızası’yla paylaşmak için [email protected] adresinden bizlerle iletişime geçebilirsiniz.

Diyarbakır Hafızası projesi, Gerda Henkel Vakfı ve Chrest Vakfı'nın desteğiyle gerçekleştirilmektedir.