Taş, Kâğıt, Makas: Çatışma Dönemlerinde Çocuklara Yönelik Psikososyal Destekte Sanatın Rolü

Anadolu Kültür’ün çocuk çalışmaları kapsamında hazırlanan “Taş, Kâğıt, Makas: Çatışma Dönemlerinde Çocuklara Yönelik Psikososyal Destekte Sanatın Rolü” başlıklı araştırma raporu yayınlandı. Temmuz 2020 – Nisan 2021 tarihleri arasında Fisa Çocuk Hakları Merkezi’nden Ebru Ergin ve Ezgi Koman tarafından yürütülen araştırmanın sonucunda yayınlanan rapor, Kürtçe ve Türkçe olmak üzere iki dilde basıldı.*

Taş, Kağıt, Makas
Çatışma Bölgelerinde Çocuklara Yönelik Psikososyal Destekte Sanatın Rolü
Batman, Diyarbakır, Mardin, Şırnak, Van
2015-2020 Araştırma Raporu
Yazarlar: Ebru Ergin, Ezgi Koman
Anadolu Kültür, Nisan 2021

Rapor, çatışma süreçlerinin çocuklar üzerindeki -yaşam hakkı ihlalinden, eğitim ve tedaviye erişim hakkının kısıtlanmasına, yerinden edilmeye kadar- farklı etkilerini ortadan kaldırmayı amaçlayan psikososyal destek programlarını ele alıyor. Çocuklara uygulanan bu programlarda sanatın ne kadar ve nasıl kullanıldığı, çocukların iyileşme süreçlerine etkileri, uygulamada yaşanan zorluklar ve nedenlerini bu araştırma ile saptamaya çalıştık. Ayrıca raporda, katılımcıların gözlemleri ve yürüttükleri çalışmaların devamına ilişkin ihtiyaç ve önerileri de yer aldı. Araştırma kapsamında Batman, Diyarbakır, Mardin, Şırnak ve Van’da 58 kişi ile -Covid-19 küresel salgın tedbirleri kapsamında- çevrimiçi derinlemesine görüşmeler yaptık. Görüşmelere çocuklarla sanat çalışmaları yürüten sivil toplum örgütleri, sanat kuruluşları ve kamu kurumu temsilcileriyle; sanat çalışmalarını bireysel olarak yürüten eğitimciler ve bağımsız aktivistler katıldı. Araştırmanın bir sonucu olarak hazırlanan bu raporun nihai amacı; çatışmaların yaşandığı bölgelerde çocuklarla ve/veya çocuklar için çalışma yürütenlerin psikososyal destek pratiklerinde kullandıkları sanat etkinliklerinin rolünü ve çocuklara etkisini incelemekti.

Bu raporun; çocuk çalışmaları alanında genel stratejilerin belirlenmesi ve kurumların doğru bir çerçevede desteklenmesine vesile olacağını, bu alandaki literatüre ve kurumların pratiklerine katkı sağlayacağını umut ediyoruz. Ayrıca, hem Anadolu Kültür’e hem de çocuk çalışmaları alanında faaliyet gösteren kurumlara ve saha çalışanlarına yönelik kapsamlı kapasite geliştirme programları yürütülmesi, özgün içerik üretimi ve kurumsal destek çalışmaları için yol gösterici olacağına da inanıyoruz.

Anadolu Kültür’ün çocuk çalışmaları kapsamında hazırlanan “Taş, Kâğıt, Makas: Çatışma Dönemlerinde Çocuklara Yönelik Psikososyal Destekte Sanatın Rolü” başlıklı bu raporu, Friedrich-Ebert-Stiftung Derneği Türkiye Temsilciliği tarafından destekleniyor.

Rapora ulaşmak için tıklayınız.

Detaylı bilgi ve iletişim için: [email protected]
*Raporun basılı kopyasını edinmek için lütfen kargo adresinizi mail yoluyla bildiriniz.