HEP BERABER II: Çalışma Grupları ve Temaları Belli Oldu

Covid-19 nedeniyle projemizin hem akışını hem yapısını dönüştürdüğümüz, uzaktan buluşmalar ve web semineriyle geçirdiğimiz ilkbahar ve yaz aylarının ardından, Eylül ve Ekim aylarında bir dizi çevrimiçi “fikir geliştirme” buluşmasında iki ülkeden katılımcılarımızla bir araya geldik. 

Bu buluşmalarda açılış toplantısında ortaya çıkardığımız fikirleri, dönüşen koşullarla uyumlu hale getirecek tartışmalar yürüttük ve güncel ihtiyaçları gözeterek tazeledik. Türkiye ve Almanya katılımcılarımız, “Open Space” tekniğini dijital mecraya taşıyarak oluşturduğumuz “Digital Open Space” üzerinden, asenkron çalışma yöntemiyle çalışma gruplarını bu temalar etrafında oluşturdular.

Hep Beraber’in ikinci döneminde yine 5 tema ve 5 çalışma grubu ortaya çıktı. Önümüzdeki 5 ay boyunca geliştireceğimiz ve eğitmenleri hedefleyen birer Eğitmen Eğitimi Modülü’ne dönüşecek olan temalar:

    1. Sanat ve kültürel eğitimde kapsayıcı eğitmen becerileri ve içeriklerinin geliştirilmesi.

    2. Çokdilliliği ve diller arası becerileri kapsayıcı eğitim ortamları kurmak için fırsata çevirmek.

    3. Ayrımcılık, ayrıcalıklar ve kesişimsellik konusunda okuryazarlığın ve farkındalığın geliştirilmesi için oyunu araç olarak kullanma.

    4. Alternatif bir pedagoji olarak kültürlerarasılığı gözeten, çokdilli ve etkileşimli hikaye anlatıcılığı.

    5. Uzaktan ve dijital araçlarla etkinlik yürütme becerilerini güçlendirme.

Her bir çalışma grubu, Kasım ve Aralık aylarında çevrimiçi toplantılarda bir araya geldi ve içeriklerini oluşturmaya başladı. Yeni yılda, bir sonraki adım olarak çeşitli uzmanlarla bir araya gelecek, uygulamalı atölye çalışmalarıyla içerik geliştirme sürecimizi zenginleştireceğiz.