Türkiyeli ve Suriyeli Genç Erkeklerin Gündelik Yaşam Deneyimleri Paneli

اضغط من أجل اللغة العربية

İstanbul'un Küçükçekmece ve Sultanbeyli ilçelerinde, Suriyeli ve Türkiyeli gençlerle yapılan bir saha araştırmasının bulgularına dayanarak, gençlerin eğitim, çalışma ve yaşam deneyimlerine odaklanan "Türkiyeli ve Suriyeli Genç Erkeklerin Gündelik Yaşam Deneyimleri" paneli 16 Aralık Çarşamba günü 13:00 – 16:45 arasında çevrimiçi gerçekleşti.

Anadolu Kültür’ün "Türkiyeli ve Suriyeli Gençler" projesi, akademisyen ve araştırmacı Prof. Dr. Uğur Tekin, Prof. Dr. Deniz Yükseker ve Dr. Neşe Şahin Taşğın yürütücülüğünde, Prof. Hatice Kurtuluş ve Dr. Esra Kaya Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleşti. İstanbul'un Sultanbeyli ve Küçükçekmece ilçelerinde yürütülen proje kapsamında, gençlerle yüz yüze görüşmeler ve odak grubu toplantıları yapıldı. Bu toplantılarda onların günlük hayatları, eğitim ve çalışma hayatı deneyimleri ile gelecek beklentileri tartışıldı. Projeye katılan gençlerin günlük hayatlarına odaklanan fotoğraf etkinliklerini Sinan Daşpınar yürüttü. Bu fotoğraflardan bir seçki, daha sonra iki ilçede sergilenecek. Heinrich Böll Derneği tarafından desteklenen projenin saha araştırması bulgularından yola çıkan panelde göç, akran iletişimi, yerel yönetimlerin ve sivil toplum kuruluşlarının bu konudaki çalışmaları, kamu ve sivil toplum temsilcileri ile akademisyenler tarafından ele alındı.
Program

13:00-13:30 Açılış

Proje Üzerine
Prof. Dr. Uğur Tekin
İstanbul Kent Üniversitesi

Proje Ekibinin Saha Araştırması Deneyimi
Dr. Esra Kaya Erdoğan
Araştırmacı

13:30-14:45 Küçükçekmece’de Türkiyeli ve Suriyeli Gençler

Oturum Başkanı:
Dr. Neşe Şahin Taşğın

Suriyeli Gençlerin Eğitim Deneyimleri
Muhammad Feyaz
Öğretmen

Belediye’nin Gençlere Yönelik Çalışmaları
Celal Gerçek
Küçükçekmece Belediyesi Başkan Danışmanı

Küçükçekmece'de Saha Araştırmasının Bulguları
Prof. Dr. Deniz Yükseker
Araştırmacı

14:45-15:00 Ara

15:00-16:30 Sultanbeyli’de Türkiyeli ve Suriyeli Gençler

Oturum Başkanı:
Prof. Dr. Deniz Yükseker

Suriyeli Gençlere Yönelik Hizmetler
Kadri Güngörür
Mülteciler Derneği Çocuk Koruma Birimi

Suriyeli Gençler
Heba Alhamwy
Çevirmen

Sultanbeyli'de Saha Araştırmasının Bulguları
Dr. Neşe Şahin Taşğın
Maltepe Üniversitesi

16:30-16:45 Kapanış

Göçün Kentsel Mekandaki Tezahürü
Prof. Dr. Hatice Kurtuluş
Araştırmacı

Saha Araştırmasının Düşündürdükleri ve Öneriler
Prof. Dr. Uğur Tekin
İstanbul Kent Üniversitesi


Konuşmacılar

Prof. Dr. Uğur Tekin: Sosyoloji doktorasını ve doçentliğini, Köln Üniversitesi'nden aldı. Maltepe Üniversitesi ve İstanbul Aydın Üniversitesi'nde sosyal hizmet bölümlerinde çalıştı. Halen İstanbul Kent Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Dekanı. Gençlik çalışmaları, göç, sosyal hizmet ve eğitim alanında araştırmaları ve bilimsel yayınları mevcut.

Dr. Esra Kaya Erdoğan: Sosyoloji doktorasını Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Sosyoloji Bölümü'nde tamamladı. TÜBİTAK, TÜBA ve ulusal/uluslararası kuruluşlar tarafından desteklenen araştırma projelerinde farklı görevlerle yer aldı. Çeşitli vakıf üniversitelerinde Sosyoloji ve Yerel Yönetimler alanlarında dersler verdi. Bölüm yazarı ve editör olarak yer aldığı kitap çalışmalarının yanı sıra gazete ve dergilerde yayımlanan makaleleri vardır. Halen bağımsız araştırmacı olarak araştırma çalışmalarına devam etmektedir.

Muhammad Feyaz: Suriye’nin Halep şehrinde doğdu. Şam’da Edebiyat ve Din Kültürü alanında üniversite eğitimini tamamladı. 2014’te Türkiye’ye gelene kadar Suriye’de Arapça öğretmenliği yaptı. İstanbul’da iki yıl boyunca, Suriyelilerin kurduğu bir okul olan Nur Okulu'nda müdür olarak görev yaptı. Halen İkitelli Ortaokulu'nda Arapça öğretmeni ve Halk Eğitim Merkezi'nde tercüman olarak çalışmaya devam ediyor.

Celal Gerçek: Tunceli’nin Pülümür ilçesinde doğdu. Yüksek öğretimini, Gazi Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Yüksek Okulu'nda tamamladı. Devlet memurluğu yaptı, özel ve kamu bankalarında çalıştı. 1988-2019 yılları arasında Almanya'da teknik ve sosyal alanlarda çalışmalar yürüttü. Halen, Küçükçekmece Belediyesi'nde başkan danışmanı olarak görev yapıyor.

Prof. Dr. Deniz Yükseker: Sosyoloji doktorasını ABD’de New York Eyalet Üniversitesi'nde tamamladı. Bilkent, Johns Hopkins, Koç ve İstanbul Aydın üniversitelerinde sosyoloji ve siyaset bilimi bölümlerinde çalıştı. Göç, gençlerin eğitimi ve kayıt dışı ekonomi konusunda araştırmalar yürüttü. Bu alanlarda çeşitli makaleler ve kitaplar yayınladı.

Kadri Güngörür: 2016 yılında ‘’Sultanbeyli’de ikamet eden mülteciler ile yerel halkın sosyal uyumu’’ başlıklı lisans tezini (grup arkadaşlarıyla birlikte) hazırladı. 2017-2018 yıllarında sosyal hizmet uygulaması derslerini Mülteciler ve Sığınmacılar Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'nde (Mülteciler Derneği-Sultanbeyli) aldı. 2018 yılında Maltepe Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Sosyal Hizmet Bölümün'den mezun oldu. 2018 yılında Mülteciler Derneği'nde sosyal hizmet uzmanı olarak çalışmaya başladı. 2019 yılında Sosyal ve Ekonomik Destek Birim sorumlusu oldu, müracaatçı ile görüşme teknikleri ve vaka yönetimine dair üniversite öğrencilerine ve meslek elemanlarına eğitimler verdi. 2020 yılı sonunda Mülteciler ve Sığınmacılar Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'nde oluşturulan Çocuk Koruma Birimi'nde birim sorumlusu oldu ve halen bu görevini sürdürmekte.

Hiba Hebaalhamwi: 1998 yılında Suriye’nin Hama kentinde doğdu. Lise eğitimine kadar Suriye’de yaşadı ve eğitim gördü. Savaş nedeniyle ailesiyle birlikte İstanbul’a taşındı. Lise eğitiminden sonra Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi’nde Türkçe Öğretmenliği Bölümü'nü kazandı. Ekonomik zorunluluklarla öğrenimini yarım bırakarak çalışma hayatına başladı. Halen özel bir kuruluşta mütercim tercüman olarak çalışmaktadır.

Dr. Neşe Şahin Taşğın: Lisans eğitimini sosyal hizmet, lisansüstü eğitimlerini insan hakları alanında Hacettepe Üniversitesi'nde tamamladı. Tıbbi-psikiyatrik sosyal hizmet, denetimli serbestlik, yerel yönetimler ve çocuk koruma alanlarında 20 yıla yakın sosyal hizmet uzmanı olarak farklı kurumlarda çalıştı. 2014 yılından bu yana Maltepe Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Sosyal Hizmet Bölümü'nde çalışmakta ve 2018 yılından bu yana da bölüm başkanlığı görevini sürdürmektedir. İnsan hakları ve sosyal hizmet, etik ve sosyal hizmet etiği, sosyal politika, yoksulluk ve sosyal dışlanma, göçmen ve mülteciler ve süpervizyon konularında çalışmalar yapmaktadır.

Prof. Dr. Hatice Kurtuluş: Lisans derecesini Marmara Üniversitesi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü'nden, yüksek lisans derecesini, Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Siyaset ve Sosyal Bilimler Anabilim Dalı'ndan ve doktora derecesini Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Şehir Planlama Anabilim Dalı'ndan aldı. Kadir Has Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi, Bielefeld Üniversitesi, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi ve Muğla Üniversitesi'nde Kent Sosyolojisi, Göç Sosyolojisi, Mimarlık Sosyolojisi, Kentsel Siyaset ve Metodoloji alanlarında dersler verdi ve araştırmalar yürüttü. IPA 2. Çerçeve Haklara Destek Hibe Programı Projesi, TÜBİTAK-SOBAG 1001 Projeleri, TÜBİTAK 2219 Yurt Dışı Araştırma Projesi ve Yerel Tarih Projelerinde araştırma yürütücüsü olarak görev yaptı. Kent Sosyolojisi, Yerel Yönetimler, Kentsel Siyaset ve Yerel Tarih Literatürüne ağırlıkla araştırmaya dayalı kitap, makale ve bildiri ile katkı yaptı. Şu anda iki projenin koordinasyonunu sürdürmekte ve bir kitabı yayına hazırlamaktadır.