2017 -

Kültür için Alan

Anadolu Kültür, Goethe-Institut, Hollanda Büyükelçiliği, İstanbul İsveç Başkonsolosluğu ve Fransız Kültür Merkezi’nin öncülüğünde başlatılan Kültür için Alan projesinin, İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) ile birlikte Türkiye ortakları arasında yer alıyor.

Avrupa ile Türkiye arasındaki yaratıcı diyalog çoğu zaman İstanbul ve Ankara gibi büyük kentlere odaklanırken; kültürel faaliyetlerin bu kentler dışında da teşvik edilmesini hedefleyen Kültür için Alan, İzmir, Diyarbakır ve Gaziantep’te kültür sanat altyapısını desteklemek üzere, toplumsal fayda ve sürdürülebilirlik öncelikleriyle yola çıktı. Sanatın her alanında kültürel projelere ortam, mekân ve kaynak sağlamanın yanı sıra, yerel kurumlar ve sanat alanında üretim yapan profesyonellere farklı eğitim ve gelişim olanakları sunuyor; sanatçılar ve kültür aktörlerinin yanı sıra sivil toplum kuruluşlarıyla da işbirliği yapıyor. Kültür için Alan, Türkiye ve Avrupa’daki kültür dünyasından partnerlerle ortak çalışmalar yürüterek, kapsamlı programları hayata geçiriyor. İzmir, Diyarbakır ve Gaziantep’in yanı sıra bu üç şehre komşu şehirlerden kurumlara ve sanatçılara sunulan finansal destek programının yanı sıra, kültür yönetimi eğitimi ve Avrupa şehirlerine dolaşım programı Kültür için Alan projesinin tamamlayıcı programları arasında. Bu kültürel buluşmalar ve paylaşımlar, farklı sosyal çevrelerden gelen insanlar arasındaki diyaloğu, toplumsal gerilimlerin yaşandığı dönemlerde de mümkün kılıyor. Kültür için Alan, sağladığı destekler ve yürüttüğü programlarla bu üç şehirde ve çevrelerinde kültür sanat alanına önemli bir katkı sunarken, geleceğe yönelik güçlü işbirliklerinin gelişmesine destek oluyor.

Proje kapsamında Anadolu Kültür’e bağlı merkezlerden Diyarbakır Sanat Merkezi, üç şehirde yürütülen Kültür için Alan projesinin Diyarbakır koordinatörlüğünü yapıyor. Anadolu Kültür, ayrıca 2018 yılından bu yana Gaziantep’te kültür sanat alanında faaliyet gösteren kültür aktörlerini buluşturan çeşitli atölye çalışmaları gerçekleştiriyor. Proje geliştirme ve kültür yönetiminin yanı sıra çeşitli sanat disiplinlerine odaklanan atölye çalışmaları, kültür ve sanat aktörleri arasında bilgi ve deneyim paylaşımına olanak sağlıyor, onların profesyonel gelişimlerine destek veriyor ve uzun vadede Gaziantep’teki kültürel işbirliği ve sanatsal üretime katkı sağlamayı amaçlıyor.