2013

Dünya Mirasıyla Buluşmak: 3 Kent 3 Miras

UNESCO tarafından koruma altına alınmış dünya mirası sit alanları, bulunduğu bölgelerin temsilinde önemli bir role sahip. Günümüzde bu miras alanlarının sanatsal, katılımcı ve eleştirel bir bakış açısıyla incelenmesi ise az rastlanan bir pratik. Bu projede, uluslararası değerdeki miras alanlarının gençler tarafından yaratıcı yöntemlerle ele alınması ve gençlerin kentlerinin tarihi ve kültürel mirasına sahip çıkmak konusunda bir adım atması hedeflendi.

Ocak 2013'te başlayan "3 Kent 3 Miras" projesi, Weimar, Essen ve İstanbul'da lise ve üniversite öğrencileriyle gerçekleştirilen etkinliklerden oluştu. Etkinliklere İstanbul'da Özel Darüşşafaka Lisesi öğrencileri, Weimar ve Essen'de ise farklı liselerden açık çağrı yoluyla seçilen lise öğrencileri katıldı. Projede, her şehirden 12 öğrenci olmak üzere toplam 36 öğrenci yer aldı.
Lise öğrencileriyle gerçekleştirilen etkinlikler:

· Kültürel miras konusuna odaklanan ve eğitmen eşliğinde yapılan yaratıcı sanat atölyeleri;
· Kültürel miras konusunda temel bilgi vermeyi amaçlayan tartışmalar ve atölyeler;
· Weimar, Essen ve İstanbul'da UNESCO tarafından belirlenmiş kültürel miras alanlarına ziyaretler;
· Weimar, Essen ve İstanbul'da yapılan uluslararası kültürel miras atölyeleri;
· Üretilen çalışma ve tartışmaların paylaşıldığı bir web sitesinin geliştirilmesi.

Projede ayrıca, her üç kentten ikişer üniversite öğrencisi de kültürel miras alanlarını işleyen fotoğraf ve video işleri üretmek üzere bu çalışma ve ziyaretlere eşlik etti. Projede yer alan 6 üniversite öğrencisine, üretecekleri işler için 1000'er Euro'luk bir hibe desteği de sağlandı.

"Dünya Mirasıyla Buluşmak-3 Kent 3 Miras" projesi, Mercator Vakfı (Essen) desteğiyle, Zollverein Vakfı (Essen), Klassik Weimar Vakfı (Weimar) ve Anadolu Kültür (İstanbul) ortaklığında yürütüldü.