2014-

Boğaziçi Avrupa Siyaset Okulu

Boğaziçi Avrupa Siyaset Okulu, 2014 yılında Anadolu Kültür, Avrupa Konseyi ve Boğaziçi Üniversitesi arasında imzalanan bir protokolle İstanbul’da kurulmuştur. 

Giderek artan siyasi kutuplaşmalara karşı, Türkiye’nin siyasal, ekonomik, toplumsal ve kültürel gelişimine katkı sağlamayı hedefleyen ve farklı arka planlardan gelen gençleri bir araya getirmek ve bu gençlerin akademik gelişimine katkı sunmak için çalışmaktadır.
Farklı siyasi partilerden ve çeşitli alanlarda çalışan sivil toplum kuruluşlarından katılımcılar yılda iki kez gerçekleştirilen sekiz günlük eğitimlere katılırlar ve insan hakları, hukukun üstünlüğü, demokrasi gibi kavramlar ile iletişim, ekonomik büyüme, sosyal politikalar, toplumsal cinsiyet politikaları, sürdürülebilirlik gibi konuları içeren derslere katılım gösterirler.
Bu anlamda Boğaziçi Avrupa Siyaset Okulu, nitelikli bir eğitim yoluyla siyasetle ve sivil toplumla ilgilenen gençler arasında işbirliği ve diyalog inşa etmeyi, bilgi ve deneyim aktarımını teşvik etmeyi ve bu gençlerin liderlik becerilerini güçlendirmeyi amaçlar.