2013-2014

Ani, Çevresi ve Dönemi

28 Eylül-5 Ekim 2013 tarihleri arasında, Türkiye'nin Kars bölgesinde "Ani, Çevresi ve Dönemi" başlıklı, Türkiye, Ermenistan, Rusya, Makedonya, Amerika Birleşik Devletleri, Fransa ve Norveç'ten gelen uzmanlardan oluşan ekiple bir atölye gerçekleştirildi. Atölyenin amacı, çalışmaları bölgede Ani'yle ilişkisi bulunan başka önemli kültürel miras alanlarını da içine alacak şekilde genişletmek, atölye kapsamında incelenen bu alanların mevcut durumlarının yanı sıra önemlerini ve koruma olanaklarını da değerlendirmekti. Bu rapor, atölye çalışmasının temel bulgularını sunmakla birlikte, ileride gerçekleştirilecek olası faaliyetler için de bazı öneriler içermektedir.
Yayının Türkçe ve Ermenice çevirisi ve baskısı Avrupa Birliği tarafından finanse edilen "Ermenistan-Türkiye Normalleşme Sürecini Destekleme" programı çerçevesinde gerçekleştirilmiştir.

Atölye ve rapor; Anadolu Kültür, Dünya Anıtlar Fonu (World Monuments Fund), Norveç Kültürel Miras Araştırmaları Enstitüsü (NIKU), Koç Üniversitesi Anadolu Medeniyetleri Araştırma Merkezi ve Norveç'in Türkiye Büyükelçiliği'nin işbirliği sonucunda ortaya çıkmıştır.