2017-2019

Taşın Şiiri Ani: Kültürlerin Kavşağında Bir Mimarlık Hazinesi Sergisi

Ani'nin 2016 yılında UNESCO Dünya Miras Listesi'ne girmesinin ardından Türkiye'den Anadolu Kültür, Norveç'ten NIKU ve Ermenistan'dan Eurasia Partnership Foundation bir araya gelerek Ani üzerine bir sergi hazırlama projesinin ilk adımlarını attı. Serginin amacı bir Orta Çağ kenti olan Ani'nin ihtişamlı kültürel mirasını gösterirken, Ani ve çevresinin sahip olduğu değerli hazinelerin korunması ve gelecek nesillere aktarılması için gereken desteğe dikkat çekmekti.

Bu amaç doğrultusunda arkeologlar, sanat tarihçileri, restorasyon mimarları ve fotoğrafçıların bir araya geldiği toplantılar ve saha ziyaretleri ile hazırlık çalışmalarına başlandı. Uzman buluşmaları ve paylaşımlarının ardından proje ekibinin katkılarıyla ortaya çıkan "Taşın Şiiri Ani: Kültürlerin Kavşağında bir Mimarlık Hazinesi" sergisi, ilk olarak 14 Mart – 29 Nisan 2018 tarihlerinde İstanbul'da Depo'da, takiben 12 Temmuz – 26 Ağustos 2018 tarihlerinde Erivan'da Erivan Ulusal Mimari Müzesi'nde, 18 Ekim 2018 – 6 Ocak 2019 tarihlerinde Oslo'da Oslo Üniversitesi'nde ve 21 Şubat – 26 Mayıs 2019 tarihlerinde Ankara'da Erimtan Arkeoloji ve Sanat Müzesi'nde izleyici ile buluştu. Sergi son olarak Kars Kent Konseyi işbirliği ile 6 Aralık 2019 tarihinde Namık Kemal Kültür Merkezi'nde ziyaretçilere açıldı.

Serginin ismi, yüzyıllar boyunca çeşitli kültürlerin etkileşim içinde olduğu dinamik, renkli ve karmaşık bir coğrafyada hayat bulan Ani'nin sunduğu mimari çeşitlilikle ve çok sayıda eserle bir sanat ve mimarlık hazinesi olduğuna dikkat çekiyor. Sergi, Ani'nin tarihini, mimari zenginliğini ve süren restorasyon çalışmalarını izleyiciye sunarken, Ani'nin kültürel zenginliğini de gözler önüne seriyor. Ani için bugüne kadar yapılan çalışmalar gibi bundan sonra atılacak adımlarda da Türkiye'den ve Ermenistan'dan uzmanların bir arada çalışmasının önemi bu sergiyle bir kez daha gözler önüne seriliyor.

Proje Norveç Büyükelçiliği, Calouste Gulbenkian Vakfı ve Fransız Kültür tarafından desteklenmektedir.