2009-2013

Jamanak 100 Yaşında

Osmanlı'dan günümüze ulaşmayı başaran ve Türkiye'nin aralıksız yayımlanan en eski günlük gazetesi olan Ermenice siyasi gazete Jamanak, 2008 yılında 100. yaşını kutladı. Aynı aile tarafından, aynı yayın formatında çıkarılan ve prensiplerinde önemli değişiklikler olmaksızın 100 yıldır yayın hayatına İstanbul'da devam eden Jamanak, halen yayınlanan ve yayın hayatında hiç kesintiye uğramamış olan dünyadaki en eski günlük Ermenice gazete olma özelliğini de taşıyor.

Jamanak 1794 yılında, Hindistan'ın Madras kentinde Rahip Harutyun Şımavonyan tarafından Aztarar adlı ilk Ermenice süreli yayının yayımlanmasıyla başlayan 215 yıllık Ermeni basın tarihinin yaklaşık yarısının katılımcısı ve tanığı olmuş bir gazetedir. 28 Ekim 1908 günü, Misak ve Sarkis Koçunyan kardeşler tarafından kuruldu. II. Meşrutiyet'in ilanından hemen sonraki kuruluş döneminde tirajı 15 bine ulaştı ve Anadolu'ya düzenli dağıtımı yapıldı; Balkanlar'dan Kafkaslar'a ve güneyde Mısır'a uzanan geniş bir dağıtım ağına sahipti. Çağdaş Batı Ermeni yazar ve aydınlarının çok önemli bir bölümünü bünyesinde barındıran Jamanak, halen yaşayanlarının da büyük çoğunluğunun okurlarla ilk buluşma mecrası oldu.

Jamanak, haftada altı gün (yaklaşık 35 yıldır pazar günleri hariç) dört sayfa ve siyah beyaz olarak yayımlanıyor. Bir dönemin sayı ve çeşitlilik açısından örnek konumundaki Ermeni basın mirasını bugün İstanbul'da temsil etmeye devam eden bir sembol durumundadır.

Jamanak, kuruluşunun 100. yılını çeşitli etkinliklerle kutladı.

Paneller

Ermenistan ve Diaspora Medyalarının Türkiye’deki Ermeni Cemaatine Bakışı
19 Aralık 2009
Pera Müzesi
Moderatör: Ara Koçunyan (Jamanak Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni)
Konuşmacılar: Hagop Avedikyan (Ermenistan’dan AZG gazetesinin Genel Yayın Yönetmeni), Aram Abrahamyan (Ermenistan’dan Aravot gazetesinin Genel Yayın Yönetmeni), Hagop Asatryan (Çek Cumhuriyeti’nden Orer dergisinin Genel Yayın Yönetmeni), Cengiz Çandar (Radikal gazetesi yazarı)

Basın Tarihinde Jamanak
9 Ocak 2010
Tütün Deposu
Konuşmacılar: Hıfzı Topuz (Basın tarihi uzmanı), Oshin Keshinian Keşişyan (ABD, Armenian Observer gazetesinin Genel Yayın Yönetmeni), Christian Makarian (Fransa, L'Express gazetesinin Genel Yayın Yönetmeni Yardımcısı), Ragıp Duran (İletişim Kuramcısı), Osman Köker (Birzamanlar Yayıncılık'ın kurucusu ve yayın yönetmeni)

Doğumunun 150. Yılında Misak Koçunyan’ı Anma: Azınlıkların Yeni Gerçeği Türkiye’de Ermeni Toplumunun Önünde Yeni Ufuklar
25 Mayıs 2013
SALT Galata

1. Oturum: Türkiye’de gayrimüslim azınlıkların gündemindeki evrim
Konuşmacılar: Laki Vingas, İvo Molinas, İsmet Berkan, Prof. Dr. Arus Yumul
Moderatör: Aylin Koçunyan

2. Oturum: Azınlık Haklarının Yeni Algısı Ve Azınlık Toplumlarında Miras Bilinci
Konuşmacılar: Prof. Dr. Hüseyin Hatemi, Christian Makaryan, Mustafa Karaalioğlu, Prof. Dr. Herkül Millas
Moderatör: Dr. Sosi Antikacıoğlu

3. Oturum: Yeni Ermeni Kimliğinin Şekillenme Süreci
Konuşmacılar: Prof. Dr. Harutyun Marutyan, Arpi Vartanyan, Jirayr Çolakyan, Dr. Razmik Panosyan
Moderatör: Prof. Dr. Kevork Bardakçıyan

Konser

Jamanak Gazetesinin 100. Yılı Konseri
20 Aralık 2009
İTÜ Maçka Kampüsü, Mustafa Kemal Amfisi
Feriköy Vartanants Korosu
Şef: Adruşan Halacyan
Soprano: Hasmik Papyan
Piyanist: Şahan Ardzruni

Sergi

Türkiye'de 100 Yıllık Ermenice Bir Gazete
9 Ocak 2010
Tütün Deposu