Yeniden: Topluluk Temelli Dayanıklılık ve Sanat Yoluyla Psikososyal Destek

Yeniden Projesi, Anadolu Kültür’ün yürütücülüğünde, yerelde Hatay’da Deprem Dayanışması Derneği, Gaziantep’te Kırkayak Kültür ve Mersin’de Maya Derneği ortaklığıyla hayata geçirilecektir. 

Proje, Şubat Depremleri’nin hemen sonrasında Anadolu Kültür’ün uzun zamandır birlikte çalışma yürüttüğü yerel örgütlerle yakın iletişimi ve dayanışmayı sürdürerek, depremi takip eden aylarda alanda birlikte çalışarak ve pilot çalışmalar yaparak, katılımcı, yerelleştirilmiş ve sürdürülebilir bir programlama yaklaşımıyla geliştirildi.

Yeniden Projesi, yerel ortaklarıyla birlikte her şehirde uygulayıcı toplulukları oluşturmayı, bu kişilerin “hak temelli yaklaşım”, “çocuk güvenliği” ve “sanat yoluyla psikososyal destek” alanlarında bilgi ve becerilerini güçlendirmeyi, bu sayede çocuk ve gençlerin sanat odaklı etkinliklere yerelden ve düzenli olarak ulaşabilmesini hedefliyor.
Bölgede hem yetişkinlerin hem de çocukların farklı alanlarda haklara erişimlerinin önünde hâlâ çok sayıda engel varken Yeniden Projesi, yerel kurumların ve kişilerin kapasitelerini ve yapabilirliklerini artırarak, hak odaklı uygulamaları destekleyen topluluk temelli güçlenmeye öncelik veriyor ve üç şehirde, üç kademede, üç farklı alanda bütüncül bir çerçevede ilerlemeyi amaçlıyor.
PROJE, YEREL ÖRGÜTLERE ve KATILIMCILARINA ÜÇ KADEMELİ BİR DESTEK SİSTEMİ SUNUYOR
1- Kurumsal Kapasite Geliştirme: Her üç şehirdeki yerel proje ortağımızın hak temelli ve sanat odaklı çocuk ve gençlik çalışmalarında kapasitesinin geliştirilmesi, çocuk güvenliği politika belgesi ve davranış kuralları oluşturması ve takip yapabilmesi, uygulayıcı toplulukları kurarak ve sürdürerek aktif insan kaynağını güçlendirmesi 

2- Yerelde Topluluk Oluşturma ve Güçlendirme: Yerel proje ortaklarımızın bulundukları şehirde yaşayan ve depremden doğrudan etkilenmiş yetişkinlerden bir “uygulayıcı topluluğu” (community of practice) oluşturması, bu kişilerin uzmanlar ve sanatçıların eşliği ve katkısıyla kendilerini ve birbirlerini güçlendirmesi, küçük gruplar halinde uygulamalar yapıp süpervizyon alabilmesi

3- Çocuk ve Gençlerin Sanatla Desteklenmesi: Proje şehirlerinde ilgili proje ortağının  belirlediği etkinlik alanlarında farklı yaş ve ihtiyaç gruplarından çocuk ve gençlerle hak temelli ve sanat odaklı, düzenli, izlenebilir etkinlikler yürütülmesi, böylece çocuk ve gençlerin yaratıcı yöntemlerle kendilerini ifade etme ve “sanatla öğrenme”ye erişimlerinin artırılması
PROJE, YEREL ÖRGÜTLERE ve KATILIMCILARINA BÜTÜNCÜL BİR ÇERÇEVEDE ÜÇ ALANDA DESTEK SUNUYOR
Depremden ciddi şekilde etkilenen üç şehirde, bu etkiyi doğrudan ve çeşitli boyutlarıyla yaşamış ve yaşamakta olan birey ve topluluklarla çalıştığımızın farkında olarak, yerel örgütlere ve proje katılımcılarına bilgi ve becerilerini güçlendiren eğitim ve atölyelerin yanı sıra, her yerel partnere proje boyunca bir yerel koordinatör istihdamı ile sunulan desteğin dışında her bir proje katılımcısına kısmi finansal destek, hem yerel örgütün ekibine hem de proje katılımcılarına kapsamlı bir çalışana destek ve esenlik programı da sağlıyoruz. 

Bu kapsamda, her bir proje katılımcısına, aktif katılımcı olacakları dört aylık dönem boyunca yürütecekleri her çocuk/genç etkinliği için ödeme yapılacak, bireysel seanslarla psikolojik destek talep edebilme ve grup çalışmalarıyla dışavurumcu sanat atölyeleri ve yaratıcı ifade imkânları ücretsiz olarak sunulacak.
PROJE TAKVİMİ VE DÖNEMLERİ:

Bir yıl sürecek olan proje, her üç şehirde de iki dönem halinde kurgulandı.

Her bir dönemde bu alanlarda çalışmaya ve kendini güçlendirmeye ilgi duyan yetişkinlerden alınacak başvurularla 25 kişi belirlenerek bir “uygulayıcı topluluğu” oluşturulacak.

Yeniden Projesi bir yılda her ilde en az 50 kişinin, üç şehirde toplam 150 kişinin desteklenmesini hedefliyor.
Her dönemin katılımcıları dört aylık bir sürece yayılacak olan çeşitli eğitimler, atölyeler ve topluluk etkinlikleriyle desteklenecek, çocuk ve gençlerle uygulamalar yapacak ve uzmanlardan süpervizyon alabilecek.

Proje Birinci Dönemi: 15 Mart - 15 Temmuz (4 Ay)
Proje İkinci Dönemi: 15 Ağustos - 15 Aralık (4 Ay)

Proje, birinci dönem katılımcılarına 15 Mart - 15 Temmuz tarihleri arasında dört aylık bir program sunuyor ve bu programa proje katılımcılarının aktif katılımını öngörüyor.
PROJE HER DÖNEMİNDE KATILIMCILARINA DÖRT AYLIK BİR PROGRAM SUNUYOR

Program, katılımcıların çocuk ve gençlerle çalışma ve sanat eğitimi alanlarında şimdiki ve gelecekteki iş yaşamlarına da katkı sunacak derinlikli, bütüncül ve kapsamlı bir yapıda tasarlandı.
Dört aylık programın ilk adımı olarak proje katılımcıları kendi şehirlerinde dört tam günlük bir Temel Eğitim’e davet ediliyor.

Bu eğitimi eksiksiz tamamlayan katılımcıları üç aya yayılacak şekilde farklı sanat dallarında “Sanat Yoluyla Psikososyal Destek - Uygulayıcı Eğitimleri” bekliyor. İki gün uygulayıcı eğitimi ve üç gün pilot uygulamalar dahil olacak şekilde beşer gün süren bu eğitimlerden en az bir tanesine katılımcıların tam katılım gösterilmesi bekleniyor.

Her bir “Sanat Yoluyla Psikososyal Destek - Uygulayıcı Eğitimi”ni dört ila beş haftaya yayılan bir uygulama aşaması takip ediyor. “Çocuk ve Gençlerle Sanat Odaklı Etkinlikler” şehrin farklı noktalarında yerel proje ortağı olan kurumun belirlediği alanlarda, farklı ihtiyaç ve yaş gruplarından çocuk ve gençlerle yürütülecek etkinliklerden oluşuyor. Bu aktif uygulama dönemlerinde katılımcıların uzmanlardan çevrimiçi süpervizyon ve mentörlük alması gibi yetkinleşme imkânları da bulunuyor.

Proje katılımcılarına, eğitim ve atölyelere eksiksiz katılım sağladığı ve belirli sayıda uygulama yürüttüğü takdirde sertifika alma imkânı da sunuluyor.

Yeniden Projesi tüm faaliyetlerini Mersin, Hatay ve Gaziantep’te birbirine paralel olarak yürütecek, hem kurumsal düzeyde, hem yetişkinler ve uygulama topluluğu düzeyinde hem de çocuk ve gençler düzeyinde etki-değerlendirme uzmanlarıyla çalışarak, projenin birinci ve ikinci dönemine odaklanan karşılaştırmalı bir izleme raporu ve proje sonu değerlendirme ve öneriler notu paylaşacaktır.

Yeniden Projesi, Fondation de France ve Stiftung Mercator desteğiyle gerçekleştirilmektedir.