2015-2019

Yeni Film Fonu

Yeni Film Fonu kendimizle, birbirimizle ve gezegeni paylaştığımız diğer canlılarla barış içinde yaşayabildiğimiz bir dünyanın hayaliyle yola çıkıyor. Değişime yol açan, en geniş tanımıyla insan haklarını, eşitlik ve özgürlüğü ilke edinen, azınlığın sesi olan dayanışmacı filmlere destek oluyor. Biçim ve içerikte dönüştürücü hikâyeleri, türler arası sınırları zorlayan anlatımları, farklı karşılaşmaları ve deneyimleri gündeme getiren projeleri katkısıyla güçlendirmeyi hedefliyor. Çoksesliliği teşvik eden bir platform yaratarak bağımsız sinema üretiminin gelişmesine olanak tanıyor.

Yeni Film Fonu, Anadolu Kültür ve !f İstanbul Uluslararası Bağımsız Filmler Festivali ortaklığıyla kuruldu. Fonun ana destekçisi Açık Toplum Vakfı, özel post-prodüksiyon destekçisi Atlas Post Production, bireysel destekçileri Mehmet Betil ve Ali Betil'dir.

Nasıl Başladık?

Toplumsal dönüşüme yol açan; eşitlik, özgürlük, kültürler arası anlayış ve duyarlılık için mücadele eden; önyargılardan arınmış, azınlıkların sesini duyuran ve çoğulcu bir toplumu hayal eden projelere 2009 yılından bu yana küçük hibeler veren Anadolu Kültür, !f İstanbul Uluslararası Bağımsız Filmler Festivali'nin de ortaklığıyla bu destekleri kalıcı bir film fonuna dönüştürmek için yola çıktı.

Bağımsız sinema üretiminin soluk alacağı alanlar açmayı amaçlayan kurucu ortaklar; eşitlik, özgürlük, barış ve sosyal adaleti ortak değerleri olarak kabul eden dayanışmacı filmlerin üretimini destekleyen ve sinemacıların özgün seslerini bulmasına olanak tanıyan bir platform yaratma isteğini Yeni Film Fonu'nda hayata geçirdiler. Fon, farkındalık yaratacak filmlerin desteklenmesi ve yaygınlaştırılması amacının yanı sıra, Türkiyeli yönetmenler tarafından evrensel standartlarda film üretilmesinin de teşvik edilmesini hedefliyor.

Yeni Film Fonu, senede iki kez açtığı çağrıyla, biçim ve içerikte yenilikçi filmleri ve farklı üretim biçimlerini geliştirme, prodüksiyon ya da post-prodüksiyon aşamalarında değerlendirip desteklemeyi amaçlıyor.