2019–

Paylaşılan Kutsal Mekânlar

"Paylaşılan Kutsal Mekânlar" sergisi, Akdeniz, Ortadoğu ve Balkanlar'da üç semavi dinin paylaştığı mekân ve pratiklere bakıyor. Proje Fransa'dan Fas'a, Türkiye'den Mısır'a dinlerin birlikte yaşadığı çeşitli bölgeleri ele alıyor ve günümüzü niteleyen özcülük, içe kapanmacılık ve nefret politikalarının ötesinde kültürlerarası bir çoğulculuğun tarihte ve günümüzde yaşandığını ve mümkün olduğunu gösteriyor.

Bu üç din, teolojik farklılıklarına rağmen, inanışlar, ayinler, kutsal figürler ve mekânlar bakımından birçok ortak unsura sahip. Öte yandan, bu kesişmeler muğlaklıktan tamamen uzak olmadığı gibi kimi zaman da çatışmalara yol açabiliyor. Akdeniz dünyası paylaşımın birçok örneğini sunduğu gibi, bölünme ve ayrışmayı da içeriyor.

"Paylaşılan Kutsal Mekânlar" bu hadiseyi, farklı bağlamlara sahip çeşitli örnekler vasıtasıyla konumlandırarak ve iç içe geçmiş mekân ve pratikleri, sembol ve figürleri öne çıkararak araştırıyor. İstanbul "Paylaşılan Kutsal Mekânlar"ın hikâyesini anlatmak için ideal bir konuma sahip; bunun sebebi üç tektanrılı dinin sadece tarihsel olarak burada gelişmiş olması değil, Bizans ve Osmanlı dönemlerinde yüzyıllar boyu bir arada var olmayı sürdürmeleri de.

Güncel sanat, fotoğraf, etnografik malzeme ve dijital medyayı bir araya getiren sergi, hac ve "kutsalı paylaşma"nın çok duyulu deneyimini, konu edilen coğrafyalardaki kutsal mekânların ve manzaraların görsel olarak etkili boyutunu ve İstanbul'un dinsel çeşitlilik ve bir aradalık geçmişinin zengin ve çokkatmanlı yapısını aydınlatıyor.

Yıllar süren antropolojik ve tarihsel araştırmalara dayalı, çokyönlü bir proje olan "Paylaşılan Kutsal Mekânlar", her bir tekrarında yeniden yazılmasıyla sergiyi kendi içinde bir "hac yolculuğu"na çıkarıyor. Gerçekten de genel tema aynı kalmakla beraber biçim, içerik ve bağlam her yeni şehirde değişiyor. Bu serginin farklı versiyonları, Marsilya Avrupa ve Akdeniz Medeniyetleri Müzesi (Mucem) (2015), Tunus Bardo Müzesi (2016), Paris (2017), Selanik (2017), Marakeş (2018) ve New York'ta (2018) düzenlendi. Türkiye'de ilk olarak 20 Nisan - 28 Temmuz 2019 tarihlerinde İstanbul'da Depo'da izleyiciyle buluşan sergi, Mayıs 2021'de Ankara'da (Cer Modern) açılacak.
Küratörler Dionigi Albera, Manoël Pénicaud

Sanatçılar Saima Altunkaya, Hüsniye Ateş, Benji Boyadgian, Hera Büyüktaşçıyan, Manuel Çıtak,  Ekrem Ekşi, Thierry Fournier, Giampaolo Galenda, Emrah Gökdemir, Nele Gülck & Nikolai Antoniadis, Engin Irız, Noha Ibrahim Jabbour, Robert Jankuloski, İzzet Keribar, Cynthia Madansky, Marco Maione, Jean-Luc Manaud, Diana Markosian, Cécile Massie, Andrea Merli, Ayşe Özalp, Manoël Pénicaud, Nira Pereg, Guy Raivitz, Sarkis, Gildas Sergé, Cemal Taş, Hale Tenger, Francesco Tuccio, Gençer Yurttaş

Araştırmacılar Dilşa Deniz, Sébastien de Courtois, Aylin de Tapia, Marion Lecoquierre, Jens Kreinath, Elizabeta Koneska, Sara Kuehn, Yael Navaro, Antonio Pusceddu

Koleksiyonlar ve arşivler C-Album, Dirimart, Gamma-Rapho, Gemäldegalerie, Getty Research Institute, Houshamadyan, IDEMEC-CNRS / Aix-Marseille Université, İstanbul Üniversitesi Nadir Eserler Kütüphanesi, Library of Congress, Musée des civilisations de l'Europe et de la Méditerranée (Mucem), The National Gallery, The New York Public Library, SATIS / Aix-Marseille Université

Sergi koordinatörü Veli Başyiğit

Sergi tasarımı Karşılaşmalar

Sergi prodüksiyonu Lamarts

Sergi kurulumu Depo, Fiksatif

Çeviriler Aslı Çetinkaya, Feride Eralp, Gülşah Mursaloğlu, Céline Pierre-Magnani, Mert Sarısu

Video altyazıları Gökçe İnce

Kitapçık basımı Ofset Yapımevi

Teşekkürler Yorgo Benlisoy, Tanıl Bora, Ceren Erdem, Fulya Erdemci, Goethe-Institut Istanbul, Sibel Horada, Çiçek İlengiz, IDEMEC-CNRS / Aix-Marseille Université, İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV), Stergios Karavatos, Hagop Emir Kazancıyan, Declan Kiely, Silvina Der-Meguerditchian, Musée des civilisations de l'Europe et de la Méditerranée (Mucem), Çağla Parlak, Faruk Pekin, Nilüfer Saltık, Anna Vakali, Dorothee Vakalis, Laki Vingas

Bu sergi, Calouste Gulbenkian Vakfı ve Türkiye Fransız Kültür Merkezi'nin desteğiyle gerçekleştirilmiştir.