2018-

Diyarbakır Hafızası

Diyarbakır, kentsel tarihin gelişimini tüm evreleriyle simgeleyen ve kurulduğu yerde varlığını altı bin yıldır aralıksız sürdüren ender kentlerden biri. “Diyarbakır Hafızası” projesi, Diyarbakır’ın zengin kültürel mirası ve çokdilli, çokkültürlü, çokdinli yapısına ilişkin bilgiyi kayıt altına almayı ve yaygınlaştırmayı amaçlıyor. Anadolu Kültür ve Diyarbakır Kültür Tabiat Varlıklarını Koruma Derneği’nin ortaklığında gerçekleştirilen proje, Gerda Henkel VakfıChrest Vakfı ve İsveç İstanbul Başkonsolosluğu tarafından destekleniyor.

Projenin arşiv kısmında, Diyarbakır ile ilgili arşiv malzemeleri biraraya getiriliyor, dijitalleştiriliyor ve kataloglanıyor. Söz konusu çalışmalar Temmuz 2018’de başladı ve proje süresince devam edecek. Web sitesiyse, şehrin çağların birikimiyle oluşan hafızasını kaydetmeyi, canlı tutmayı ve yaygınlaştırmayı amaçlayan bir çevrimiçi platform olarak tasarlandı. Web sitesinde Diyarbakır’ın somut ve somut olmayan kültürel değerleri ve tarihi, seçilmiş temalardaki çevrimiçi sergilerle ele alınıyor. Bunu yaparken tarih, kültür, sosyal yaşam, mimari, ticaret, üretim, doğal yaşam, günlük hayat, müzik, edebiyat, sanat ve benzeri başlıklarda maddi kültür öğelerinden, görsel ve işitsel materyal ve belgelerden yararlanılıyor.

Bu projeyi Anadolu Kültür’le birlikte gerçekleştiren Diyarbakır Kültür Tabiat Varlıklarını Koruma Derneği, 1996’da Diyarbakır’da, somut ve somut olmayan kültür ve tabiat varlıklarının korunup yaşatılması amacıyla kuruldu. Şehrin kültürel ve doğal değerlerinin korunması, belgelenmesi ve tanıtımı için faaliyet gösteriyor.