2017-

Mülteci Desteği Alanında Almanya-Türkiye Ortaklık İnisiyatifi

All Together / Hep Beraber / Alle Zusammen

Proje, Türkiye ve Almanya’da, farklı sosyokültürel geçmişlere sahip, mülteci olan ve olmayan çocuk ve gençlerin, başta okullar olmak üzere, bir arada yaşadığı tüm alanlarda kapsayıcı bir toplumsallık inşa edebilmenin etkin yollarını birlikte düşünmek üzere 2017 yılında yola çıktı. Sosyal uyumu destekleyecek alternatif pratik araçlar ortaya koyabilmek üzere iki ülkeden uzmanları buluşturarak temelde iki ortak soruya odaklandı:

1. Göç ve/veya mültecilik yaşantısı olan çocukları eğitim hayatına hızla dâhil edebilmek ve sosyal hayatta daha aktif katılımcılar olmalarını teşvik etmek üzere ne tür kapsayıcı öğrenme materyalleri geliştirilebilir?
2. Sosyal uyumun iki taraflı bir süreç olarak inşa edilmesine katkı sunacak ve tüm çocuk ve gençlerin ortak kullanımını hedefleyecek, kültür sanat odaklı içerikler nasıl birlikte üretilebilir?

2017–2019 yılları arasında birinci dönemini gerçekleştiren projede, Türkiye ve Almanya’dan eğitimciler, sosyal hizmet uzmanları, öğretmenler, akademisyenler, formel olmayan eğitim uzmanları, psikologlar, yaratıcı drama eğitmenleri, müze pedagogları, sanat terapistleri, müzisyenler ve araştırmacılar bir araya geldi ve bu sorular üzerine Hep Beraber düşündü ve çalıştı.
Çalışma grupları

Proje kapsamında gerçekleştirilen toplantılarda katılımcılar birbirine iyi örnekler sundu, birlikte saha ziyaretleri yaptı ve birbirinden öğrenme imkânı buldu. Ortak ilgi ve uzmanlık alanlarında buluşan kurum ve uzmanlar altı tematik çalışma grubu oluşturdu. Bu çalışma grupları "birlikte yaşamı" destekleyecek kültürel eğitim odaklı fikirler geliştirdi. Müzik, performans sanatları, resim, heykel, oyun, yaratıcı drama, edebiyat, dans gibi sanatsal ifadenin aktif kullanımını teşvik eden, farklı bağlamların ihtiyaçlarını gözeten somut ürünler, alternatif eğitim araçları hazırladılar.

Proje Çıktıları

Hep Beraber projesinin ilk döneminde ortaya çıkan 6 ürün,  

• kapsayıcı öğrenmeye alan açıyor, mülteci olan ve olmayan tüm çocukları dâhil etmeyi hedefliyor.
• kültürel çeşitliliğin ve çokdilliliğin bir değer olarak benimsenmesine katkı sunuyor.
• oyun destekli öğrenmenin, yaratıcılığın, bireysel ve kolektif ifade becerilerini güçlendirmenin araçlarını sunuyor; bu vesileyle çocuklar ve gençler arasında birlikte yaşam kültürünü geliştiriyor.
• mültecilik veya göç deneyimi olan çocukların özgüvenini güçlendiriyor, yaşadıkları yeni çevreyle uyum sürecinde kültürel miraslarından kopmamalarına, o mirasla bağlarını korurken yeni bağlar inşa etmelerine alan açıyor.
• çocukların hem aile dillerini hem de içinde yaşadıkları toplumun dilini öğrenmesine destek veriyor; bunu yaparken kültür, sanat ve oyun yoluyla eğitimin yenilikçi yaklaşımlarını kullanıyor.
Bu ürünlerin, Türkiye genelinde bedelsiz olarak ilgili kurumlara dağıtımı sürüyor. Ürünlerin indirilebilir, çıktı alınabilir ve izlenebilir versiyonlarına www.hep-beraber.org adresinden ulaşılabilir.