2009-2011

Benim Kentim

İstanbul, Çanakkale, Konya, Trabzon, Mardin'de uygulanan "Benim Kentim" projesi, Türkiye'nin ve Türkiye'nin farklı kentlerinin Avrupa'da tanınmasını desteklemeyi ve bu kentlerde kültür ve sanat alanında çalışma yapmayı amaçlıyordu. Avrupa'dan beş sanatçı, proje kentlerine gelerek, gençler ve yerel yönetimlerle işbirliği içinde, bu kentlere özel birer iş ürettiler. Bu çalışmaya paralel olarak, Türkiye'den beş sanatçı da Avrupa'da çeşitli kültür kurumlarında en yeni işlerini sergileme olanağı buldu. Proje kapsamında Çanakkale'de Mark Wallinger, İstanbul'da Andreas Fogarasi, Konya'da Joanna Rajkowska, Mardin'de Clemens von Wedemeyer ve Trabzon'da Minna Henriksson misafir edildi.

Türkiye'den ise Caner Aslan Berlin'e, Can Altay Varşova'ya, Güneş Terkol Londra'ya, Gülsün Karamustafa Viyana'ya, Leyla Gediz Helsinki'ye, Işıl Eğrikavuk Dortmund'a konuk oldu.

Ayrıca proje kapsamındaki beş şehirde, PACE Çocuk Merkezi işbirliğiyle 11 yaş üstü çocuk ve gençlerin katıldığı sanat, çağdaş sanat, kamusal/kentsel sanat, kültür ve kültürel miras konulu çalışmalar gerçekleştirildi.

Benim Kentim projesi, Anadolu Kültür ve Platform Garanti Güncel Sanat Merkezi ortaklığında, British Council'in Avrupa Komisyonu desteğiyle gerçekleşti.