2021

Kesişen Kümeler

Anadolu Kültür ve Visual Voices sınırlı imkânları olan bir alanı genişletmek için Kıbrıs ve Türkiye'den kümeleri bir araya getiren mini bir çevrimiçi etkinlik serisi düzenledi. İki küme birbirine doğru hareket ettikçe kesişmeye, etkileşime girmeye başlar ve yeni şekiller ortaya çıkar. Etkinlikler, çeşitli çalışmalar üzerinden hafıza, anlatılar ve toplumsal çatışmaların kültür ve sanat aracılığıyla nasıl ele alındığı etrafında şekillendi. 
 
İlk etkinlik Kıbrıs ve Türkiye'den iki sanat kümesini bir araya getirerek, Larissa Araz, Dr. Yael Navaro, Ioanna Neophytou ve Anber Onar’ın katılımlarıyla 10 Haziran 2021'de Facebook Live'da yayınlanan bir yuvarlak masa tartışmasıydı. Söyleşinin genel yaklaşımı, sanatsal pratiklerden başlayarak bunların kuram ve akademik araştırma ile olan ilişkisine doğru ilerledi. Tematik olarak ise toplumsal hafızaya, geçmişin yorumlanmasına ve bunların dikey ve paralel anlatılarla olan bağlantılarına odaklandı.
 
İkinci etkinlik ise Kıbrıs ve Türkiye'den iki sivil toplum kümesini bir araya getirerek 24 Haziran 2021'de yine Facebook Live'da yayınlanan örnek çalışma sunumları ve tartışma şeklinde gerçekleşti. Konuşmacılar ise Övgü Gökçe Yaşa (Diyarbakır Sanat Merkezi - DSM), Naz Vardar (Karakutu), Alden Jacobs (Visual Voices) ve Hayriye Rüzgar (Home for Cooperation) oldu. Bu söyleşi, toplumsal çatışmalardan kaynaklanan farklı ve hatta bazen birbirine zıt bakış açılarından insanları bir araya getirmek için sanatı bir araç olarak kullanan uzun vadeli kültürel girişimlere odaklandı. Diyalog için yeni olanaklar yaratmaya çalışan projeler ve kurumların deneyim paylaşımının yanı sıra ‘anlatıların’ dünyayla etkileşimimizi nasıl şekillendirdiğine dair daha derin bir anlayışı irdeledi. 
 
Etkinlikler İngilizce gerçekleşti ve Türkçe simultane çeviri ile iki dilde yayınlandı.
 
Kesişen Kümeler, Anadolu Kültür ve Visual Voices işbirliğinde ve The Anna Lindh Virtual Marathon for Dialogue desteğiyle düzenlenen bir çevrimiçi etkinlik serisidir.