Türkiyeli ve Suriyeli Genç Erkeklerin Gündelik Yaşam Deneyimleri: Küçükçekmece ve Sultanbeyli Üzerine Bir Araştırma

Mahallede ve okulda, Türkiyeli ve Suriyeli gençleri, özellikle genç erkekleri biraraya ya da karşı karşıya getiren dinamikler nelerdir? Gençler okulda hangi sorunlarla başa çıkıyorlar? Okul ve iş dışındaki zamanlarını nasıl geçiriyorlar? Eğitimle ve gelecekle ilgili düşünceleri nelerdir? Eylül-Aralık 2020 tarihleri arasında İstanbul’un iki ilçesinde gerçekleştirilen proje, hem Türkiyeli ve Suriyeli gençlerin gündelik yaşamlarındaki dinamikleri ortaya koymak hem de sokakta veya okulda, iki grubu karşı karşıya veya biraraya getiren faktörleri saptamak amacını taşıyordu. Projenin diğer bir amacı, gençlik grupları arasındaki gerginliği azaltmak için geliştirilebilecek sosyal pedagojik müdahaleler konusunda bir katkı sunmaktı. Kamusal alanda daha çok görünür oldukları için, 14-20 yaş arası genç erkeklerin hedef kitle olarak belirlendiği proje kapsamında, Suriyeli nüfusun yoğun olduğu ilçelerden Küçükçekmece ve Sultanbeyli’de Türkiyeli ve Suriyeli genç erkekleri kapsayan birer alan araştırması yapıldı ve araştırma bulgularını içeren bir rapor yayınlandı. Saha çalışmasına katılan gençlerle iki ilçede fotoğraf atölyeleri gerçekleştirildi ve 16 Aralık 2020’de araştırma bulgularının paylaşıldığı ve tartışıldığı çevrimiçi bir panel düzenlendi.

Heinrich Böll Stiftung Derneğinin desteğiyle gerçekleştirilen proje, Prof. Dr.Uğur Tekin, (İstanbul Kent Üniversitesi), Prof. Dr. Deniz Yükseker (bağımsız araştırmacı) ve Dr. Neşe Şahin Taşğın (Maltepe Üniversitesi) işbirliğiyle yürütüldü.
Türkiyeli ve Suriyeli Genç Erkeklerin Gündelik Yaşam Deneyimleri projesi kapsamında, gençlerin kendilerini ifade edecek bir alan açmak ve kendi bakış açılarını aktarmaları amacıyla Küçükçekmece ve Sultanbeyli’de fotoğraf eğitimleri düzenlendi. Akran zorbalığı ve gençler arasındaki gerginlikleri azaltabilecek sosyal pedagojik müdahalelerin bir ön adımı olarak planlanan eğitimlerde gençlerin kendi yaşamlarını ve ilgi duydukları konuları yansıttıkları fotoğraflar çekmeleri hedeflendi. Eğitimler için İstanbul Aydın Üniversitesi Haber Ajansı’nda foto muhabiri olan Sinan Daşpınar ile işbirliği yapıldı. Fotoğraf çekimi hakkında temel bilgilerin verildiği teorik eğitimden sonra iki ilçede fotoğraf çekimleri yapıldı. Gençlerin çektiği fotoğrafların bahar aylarında iki ilçede sergilenmesi planlanıyor.