2007-2009

Diyalog Kültürünü Geliştirmek: Ortak Çalışma İçin Perspektifler

Kasım 2007 - Şubat 2009
İstanbul, Antakya

İsviçre Gelişim Akademisi'nin (Swiss Academy for Development) İsviçre'deki Türkiyeli azınlıklarla başlattığı bir diyalog çalışmasını Türkiye'ye taşıma fikriyle ortaya çıkan projenin tüm içeriği, İstanbul'da farklı kesimlerden 17 sivil toplum temsilcisinin katıldığı diyalog grubu ve projenin diğer ayağı olan Antakya'daki yerel kurumlarla birlikte geliştirildi.

Farklı etnik, dini kimliklere ve farklı düşüncelere tahammülsüzlüklerin giderek arttığı Türkiye'de, özellikle gençleri sivil alanda birlikte çalışmaya ve üretmeye teşvik ederek diyalog yöntemini geliştirmeyi amaçlayan programın bir ayağı İstanbul'da sürerken, bir diğer ayağı ise Kasım 2007'de Antakya'da başladı. İsviçre Gelişim Akademisi'nin desteğiyle yürütülen program Şubat 2009'da sona erdi.

Projenin Antakya ayağında amaç kentteki çeşitli etnik ve dini topluluklar arasında var olan diyaloğu güçlendirmek amacıyla oluşturulacak yerel çalışma grubunun birlikte kültürel/sanatsal etkinlikler düzenlemesiydi. Birlikte çalışmak ve üretmenin, birbirini tanımanın, birbirini dinlemenin ve birlikte bir yaşam kültürü geliştirmenin en etkili yolu olduğu inancından yola çıkarak geliştirilen programlarda, mümkün olan en geniş katılımla farklı kesimlerden insanların birlikte çalışabilmesi öngörüldü.

2007 sonunda başlayan hazırlık toplantılarının ardından kurulan yerel ofisle beraber başlayan etkinlikler, katılımcıların talepleri doğrultusunda şekillendirildi. Çocuklar, gençler ve kadınlara yönelik atölyeler ve söyleşiler etkinlik programının temelini oluşturdu.

Kasım 2007 - Şubat 2009 arasında Antakya'da iki hazırlık toplantısı, altı söyleşi, dört sergi, üç atölye, bir yaz okulu ve bir de mini festival düzenlendi. Anadolu Kültür bu etkinliklerin yanı sıra sözlü tarih alanında çalışmalar yapan bir araştırmacıya ve iki dilli (Arapça-Türkçe) bir tiyatro oyununa da destek verdi. Dokuz toplantı ve bir atölyede bir araya gelen İstanbul diyalog grubu ise İstanbul'da dört söyleşi düzenledi; Nisan 2008'de TOG'un düzenlediği Yaşayan Kütüphane'ye katıldı.