İzmir Atölyesi

9.3.2015 - 15.3.2015
İzmir


BAK 2015’in ilk atölye çalışması; Aydın, Balıkesir, Batman, Çanakkale, Diyarbakır, İzmir, Mardin, Muğla, Şırnak ve Urfa’dan 31 gencin katılımıyla 9-15 Mart 2015 tarihlerinde İzmir’de gerçekleştirildi. Gençler 7 gün boyunca şehir, hafıza, fotoğraf ve video üzerine çeşitli eğitim ve etkinliklere katıldılar.

Fotoğraf ve videonun yanı sıra sosyal bilimler disiplini aracılığıyla şehre bakmanın farklı biçim ve yöntemlerinin ele alındığı atölye boyunca gündelik yaşama, kentsel alana ve toplumsal meselelere odaklanan fotoğraf ve video çalışmalarından örnekler gösterildi ve tartışmalar gerçekleştirildi. İzmir sokaklarına yapılan gezilerin ardından katılımcılar, şehre dair gözlemlerini paylaşma ve tartışma imkânı buldular. Şehirlerin hafızasına odaklanarak ortak fotoğraf ve video projeleri üretilmesini amaçlayan BAK süresince birlikte çalışacak gruplar ve ele alacakları konular belirlendi. Grupların gerçekleştireceği fotoğraf ve video projeleri; mahalle ve gündelik yaşam, şehirde kadın görünürlüğü ve cinsiyetlendirilmiş mekânlar, travmaların toplumsal hafızadaki yeri, göç ve göçmenlik, aidiyet, beden ve mekân, şehir kimliği ve tektipleşme, şehrin eski ve yeni mekânları, kentsel dönüşümün şehrin farklı aktörleri üzerindeki etkileri gibi konulara odaklanıyor.  

 Atölye çalışmalarına paralel olarak ayrıca, 14 Mart 2015’te, İzmir Ekonomi Üniversitesi Medya Kulübü ile Medya ve İletişimciler Derneği tarafından İzmir Fransız Kültür Merkezi’nde düzenlenen 2. İzmir Hak ve Emek Odaklı Sinema Günleri kapsamında BAK 2013’te üretilen video çalışmalarının herkese açık gösterimi yapıldı.

BAK atölyelerinin yürütücülüğünü fotoğraf alanında Geniş Açı Proje Ofisi’nden Refik Akyüz ve Serdar Darendeliler, video alanında docİstanbul – Belgesel Araştırmaları Merkezi’nden Can Candan ve Berke Baş, kültürel incelemeler ve sosyal bilimler alanında ise İrem İnceoğlu ve Zeynep Gönen yaptı. Buluşma kapsamındaki atölye ve eğitim programları, İzmir Fransız Kültür Merkezi ve Tarihi Havagazı Fabrikası Kültür Merkezi’de düzenlendi.