Sanat Tarihi Uzmanları ve Mimarlar Değişimi

Türkiye’den ve Ermenistan’dan on sanat tarihi uzmanı ve mimar ile diğer ilgili uzmanlar, Ermeni ve Gürcü kültürel mirasını incelemek üzere Artvin’de bir araya geldi. Çoğunluğu kilise ve manastırlardan oluşan yirmi bir tarihi yapıyı inceleyen grup, yapıların taşıdığı riskler ve yeniden iyileştirilme olasılıkları üzerine bir rapor hazırlayacak. Hazırlanan rapor ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla paylaşılacak.

Proje, Türkiye'deki Ermeni kültürel mirasının korunmasına yönelik çalışmalara zemin sağlamak üzere Türkiye’den ve Ermenistan'dan sanat tarihi uzmanları ve mimarlar arasında iletişime zemin sağlamayı ve Ermenistanlı sanat tarihi uzmanı ve mimarlar ile diğer ilgili uzmanların Türkiye'deki Ermeni kültürel mirasının yenilenmesine yönelik çalışmalara katılımını teşvik etmeyi hedefliyor.

Avrupa Birliği İstikrar Aracı desteği ile Ermenistan-Türkiye Normalleşme Süreci Destek Programı II çerçevesinde; Eurasia Partnership Foundation (EPF), Anadolu Kültür ve Kültürel Mirası Koruma Derneği (KMKD) ortaklığıyla gerçekleştirilen “Sanat Tarihi ve Mimarlar Uzmanları Değişimi” projesinin bir parçası olarak Artvin saha ziyaretine ABD Ankara Büyükelçiliği tarafından ek finansman sağlandı.