Kars Tours with Women

1.5.2009 - 30.9.2009
Kars, Istanbul


Proje kapsamında belirlenen dört aylık dönemde üç kent gezisi düzenlenerek Kars’ta yaşayan 105 kadına ulaşıldı. Projenin KAGİ-KADER tarafından belirlenen hedefleri; kadınların yaşadıkları kenti tanımalarına olanak sağlamak, kentlilik bilincini geliştirerek kültürel mirasın korunmasına katkıda bulunmak, kadınların kent hayatına daha aktif katılarak sosyal hayatta özgüven kazanmalarını sağlamak olarak tanımlandı. Günlük geziler kapsamında kent merkezinde Kars Kalesi, On İki Havariler Kilisesi, Taş Köprü, Kaleiçi bölgesindeki hamamlar ve Kars Müzesi’ni içeren bir tur yapıldıktan sonra, Kars Kafkas Üniversitesi Sosyal Bilimler Yüksek Okulu Turizm Programı öğrencileri rehberliğinde Ani Antik Kenti gezildi.

Kadınlarla Kars Gezileri projesi , KAGİ-KADER (Karslı Kadın Girişimciler Derneği) ve Kafkas Üniversitesi Turizm Meslek Okulu ortaklığıyla hayata geçirildi.